Thursday, March 15

Kalau memang itu caramu,
sepertinya aku suka caramu.

No comments: